Milk and Fattening Farm

Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi işletmemize ait 120.000 metre2 arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi üretimimiz olan yem bitkileri, hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.